ProSalong

bookmark

Minoritetsidentiteter – med utgangspunkt i døves situasjon

onsdag 23. januar 2008, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NFF

Inngang: Gratis

Som språklig og kulturell minoritet opplever døve undertrykkelse fra det hørende majoritetssamfunnet. Innad opplever døve en sterk forankring og styrke fordi de er del av et tegnspråklig kommunikasjonsfellesskap. 

Jan-Kåre Breivik er sosialantropolog og ansatt på Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Han har i mange år forsket på døve som minoritet og identitetsbevegelse. Breiviks nye bok, Døv Identitet i endring. Lokale liv – globale bevegelser, tar for seg hva det vil si å være døv i dag, hvilke utfordringer døve står overfor, og hvilke krefter de til daglig må kjempe mot. Boka tar utgangspunkt i livshistoriske beretninger fra ti norske døve, samt forfatterens feltarbeid fra ulike transnasjonale møtesteder – fra Ål til Montreal. 

”Denne boken er uten tvil noe av det viktigste, og intellektuelt mest spenstige, som har vært skrevet om identitet på lang tid her i landet. Den er velskrevet, original og noe så sjeldent som en helt nødvendig fagbok”. Thomas Hylland Eriksen
I sitt foredrag vil Breivik legge vekt på på døves dagsaktuelle identitetspolitiske kamp lokalt og globalt. Videre vil han sammenligne døves situasjon med andre minoritets- og identitetsbevegelser før det åpnes for dialog om ulike minoriteters plass i det flerkulturelle Norge. 

Kveldens vert er Jens Harald Eilertsen.

PROSALONG er et uformelt møtested for alle som arbeider med og har interesse for det skrevne og ennå uskrevne ord, en faglitterær salong. Inspirasjonen har vi fått fra fortidens litterære salonger. Også prosalongen til NFF ledes av en vert. En forfatter innleder først om tilblivelsesprosessen til sin ferdige eller uferdige sakprosabok. Etter innledningen åpner vi for en samtale om kveldens tema der alle kan delta. Prosalongen er tenkt å være et alternativ til mediene og de kommersielle og vitenskapelige arenaene.

Dørene åpnes kl. 19.00 og innledningen starter kl. 19.30. Småbord, vin, øl og mineralvann skal bidra til å gjøre atmosfæren uformell.