ProSalong

bookmark

La meg være i fred: om Kirsten Flagstads liv

onsdag 7. mai 2008, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NFF

Inngang: Gratis

En som befinner seg i offentlighetens søkelys blir vurdert etter sitt forhold til samtiden. Hvordan forholdt Kirsten Flagstad seg til sin samtid, som kunstner og som menneske?

Eve-Marie Lund er skjønn- og faglitterær forfatter og oversetter. Hun har bred musikalsk erfaring, både som sanger, operasufflør, regiassistent, produksjonsleder, språkkonsulent og oversetter. Blant alle spørsmålene Lund tar opp i sin nye Flagstad-biografi La meg være i fred, trer det frem en slags treenighet: Hvem var Kirsten Flagstad, hva gjorde hun og hva har det med oss, dagens mennesker, å gjøre?

Kirsten Flagstad ble verdensberømt i kraft av sine Wagner-tolkninger. Etter at hun kom til USA i 1935, fikk hun etter hvert en internasjonal stjernestatus som i våre dager bare blir pop- og idrettsstjerner til del. Flagstad ble et fyrtårn i kulturverdenen, med alles øyne rettet mot seg. Derfor fikk ikke bare det hun sa og gjorde betydning, men også det hun unnlot å si og gjøre. Dette innså hun aldri selv. Hun ville ikke mene noe som helst om hva som foregikk omkring henne, levde i sin egen verden og var bare opptatt av å formidle sin kunst. For henne var det ufattelig at kunst og politikk overhodet kunne ha en sammenheng. Hun ville være i fred.

Den som stiger høyt, faller dypt. Kirsten Flagstad havnet uforvarende midt i det politiske vepsebolet før, under og etter annen verdenskrig. Hennes andre ektemann, Henry Johansen, var medlem av NS, og da freden kom ble han arrestert og fengslet for landssvik på grunn av handelssamkvem med okkupantene. Fordi Kirsten Flagstad hadde trosset alle og vendt hjem til sin ektemann og et okkupert Norge i 1941, ble hun slått i hartkorn med mannens sympatier.

Kirsten Flagstads valg i livet, og de dilemmaer hun sto overfor, som mor, ektefelle og kunstner, er like aktuelle for dagens mennesker.

På bakgrunn av Kirsten Flagstads liv må vi spørre: I hvilken grad er en kunstner ansvarlig for sin holdning og innstilling til verden og det som foregår der? Og hvordan gjelder disse spørsmålene for hvert enkelt menneske, for deg og meg? Kan vi velge å bare være i fred?

Disse spørsmålene blir sentrale når Eve-Marie Lund og Jens Harald Eilertsen samtaler om Kirsten Flagstads liv denne kvelden.

PROSALONG er et uformelt møtested for alle som arbeider med og har interesse for det skrevne og ennå uskrevne ord, en faglitterær salong. Inspirasjonen har vi fått fra fortidens litterære salonger. Også prosalongen til NFF ledes av en vert. En forfatter innleder først om tilblivelsesprosessen til sin ferdige eller uferdige sakprosabok. Etter innledningen åpner vi for en samtale om kveldens tema der alle kan delta. Prosalongen er tenkt å være et alternativ til mediene og de kommersielle og vitenskapelige arenaene.