Sverige: et skrekkeksempel?

bookmark

Søta bror – ideologisk slagmark?

torsdag 29. august 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Protestfestivalen

Inngang: Billett for hele kvelden

Priser: Inkl. billettavgift 120,-

Sverige er blitt en ideologisk slagmark, hevder svensk forfatter og journalist Kajsa Norman, bosatt i USA. Nå har hun utgitt boken «Sweden’s Dark Soul – the Unravelling of a Utopia». Hun spør om hvordan Sverige har utviklet seg de siste hundre årene, og hvorfor konformitet og konsensus står så sterkt i svensk kultur. Norman mener svenske ledere har ønsket å presentere Sverige som en moralsk supermakt; åpen, tolerant og moderne. Samtidig har det vært uvilje mot å se hva som faktisk karakteriserer den svenske kulturen. Den politiske eliten i Sverige har hatt en kunnskapsløs forestilling om det svenske samfunnet som et moderne «nirvana»; et sluttstudium som alle andre utviklede kulturer til slutt vil ligne. Reaksjonene vært sterke, om noen omtaler Sverige ufordelaktig. Landet har forvandlet seg fra utopisk sosialdemokrati til en omdiskutert migrasjonsnasjon, hevder Norman.

President Donald Trumps utsagn «Look at what happened last night in Sweden» ble møtt med sterke motangrep fra et nesten unisont Sverige. Også idehistorikeren Sven-Eric Liedman mener Sverige lider av ideologisk forvirring: «Livsstilen og kulturen har fått større betydning i politikken. Og konflikten mellom land og by risikerer å bli eksplosiv,» mener han. Etter sist valg tok det flere måneder før man ble enige om regjering, fordi ingen ville samarbeide med Sverigedemokraterna, og fordi venstresida ble sammenlignet med ytre høyre. «At Vänsterpartiet kalles ekstremistisk, er både latterlig og provoserende,» skrev Åsa Linderborg i Klassekampen. Hun mener den ideologiske debatten er blitt svak og forvirret. «De store samfunnsforandringene, som er preget av konflikt og motsetninger, har ikke fått noen idekritiske konsekvenser, særlig ikke hos dem som er vant med å føre ordet: de liberale,» mener hun. «Sverige er landet der 15-åringer er eksperter og professorer avfeies som Donald Duck-forskere,» hevder motstemmen Ann Heberlein; kjent som teologidoktor, politiker og forfatter.

Debattanter: Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, Åsa Linderborg, kommentator i svenske Aftonbladet, Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog og forsker, Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda, Ellen Engelstad, redaktør Manifest tidsskrift

Samtaleleder: Magne Lerø
Musikalsk innslag: Christoforos Schuff