Protestmøte mot baseavtalen 1

Protestmøte mot baseavtalen

bookmark

Hold råderett i eget land!

fredag 8. oktober 2021, kl. 17:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norge ut av NATO og Stopp NATO

Inngang: Gratis

Se opptak av arrangementet på YouTube

Vi må bryte stillheten rundt base-avtalen – den viktigste saken for Norge i dag!

Initiativet til den nye baseavtalen kommer ikke fra Norge, men fra USA. Den gir USA rett til å ha militære baser i Norge, hvor vi fraskriver oss rett til innsyn og amerikansk lov skal gjelde. Erna Solberg har undertegnet avtalen, som har høringsfrist 8. des. Norge vil – om dette ikke blir stoppet – bli svinebundet til USAs evige kriger. Norge har vært villig med på å bombe og ødelegge land etter land som aldri har gjort oss noe. Med enorme tap og lidelser for folket vi angrep –  har vi ingen moral?

Møteleder: Arild Rønsen, musiker, forfatter og spaltist i Klassekampen

 

PROGRAM:

Fredrik Heffermehl, jurist, forfatter og fredsaktivist.

Geir Hem, leder i Stopp NATO.

Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet

Thore Vestby, tidl. Stortingsrepresentant, Høyre, og visepresident i Mayors for Peace.

Magne Aasbrenn, lektor, forfatter og tidl. kommunepolitiker i Fredrikstad

Diktopplesning ved Berit von der Lippe.

 

 Det blir appeller ved organisasjoner som tilslutter seg protestmøtet, bl.a.:

– Ingunn Gjerstad, leder for LO Oslo

– Mathias Robertstad, Rød Ungdom

– Ayat Majbel Saeid, Rødt 

– Andreas Sjalg Unneland, Sosialistisk Venstreparti, tidl. leder av Sosialistisk ungdom

– Alexander Lange, International leder, SU

– Liss Schanke, Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet

 

Utfra dette protestmøtet og Heffermehls underskriftskampanje  vil vi delta i dannelsen av en landsomfattende protestbevegelse mot den nye baseavtalen