Psykologråd

bookmark

Fagseminar for psykologer og leger

fredag 30. november 2012, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forandringsfabrikken og utsattmann

Inngang: Billett

Menn utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten om hvordan vi vil bli møtt.
 
·         10 utsatte menn og Norsk Psykologforening ønsker velkommen
·         Fakta om overgrep
·         Presentasjon av film til psykologer
·         Om åpenhet v/Trond Viggo Torgersen
·         Erfaringer fra samtaler hos psykologer
·         Råd direkte fra utsatte menn, til psykologer og leger
 
Minst 5 % av alle menn i Norge har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.
Seinvirkningene kan være store. Et ukjent antall barn og voksne er i nær relasjon til
en utsatt. Utsattmann er et nettverk av menn utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.
De rådgir myndighetene om hva som må gjøres for at flere utsatte menn skal orke å si fra,
og om hvilken hjelp vi mener hjelper. Har overlevert resultatene til barneminister og
justisminister, på Stortinget og i departement og utviklet www.utsattmann.no
 
Pris: 950,- inkludert lunsj og 1 stk dvd ”PsykologRåd”
Kurset er godkjent som 4 timers fritt spesialkurs og som 4 timers vedlikeholdsaktivitet
Påmelding: Navn, tittel, arbeidssted og fakturaadresse sendes til post@forandringsfabrikken.no
 
Arrangør: Forandringsfabrikken og utsattmann i samarbeid med: Senter for seksuelt misbrukte menn, Kirkens Ressurssenter, Reform og Dixie.
Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet støtter i 2011 – 2012 arbeidet med utsattmann