Humanioras synlighet

bookmark

Forskning og underholdning i akademia

tirsdag 27. november 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Årets SAMKUL-møte tar opp om hvilke – ev. særskilte – utfordringer humaniora står overfor i dagens medie- og offentlighetsbilde. Forskerne må delta på mange slags arenaer, og forskningen må i større grad tas i bruk og anvendes, ikke minst på områder med store samfunnsutfordringer. Er humanister godt nok til stede i ulike offentligheter utenfor akademia? Andre spørsmål som vi håper vil bli diskutert på møtet er hva et ev. press for synlighet og relevans gjør for selve kunnskapsproduksjonen.

Program:

  • Johan Östling, kunnskapshistoriker fra Lunds universitet: «Syns du inte, finns du inte: Humaniora och den samtida offentligheten».
  • Thea Selliaas Thorsen, filolog fra NTNU: «Challenge: Synlighet».
  • Nina Kristiansen, redaktør av forskning.no : «Et medieblikk på humaniora».
  • God tid til spørsmål og diskusjon.

Før møtet blir det det noe å bite, og etterpå – fra ca. kl. 1900 – blir det håndmat og noe godt i glasset en times tid.

Påmelding og mer informasjon på: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/humaniorassynlighet-1#/form