«Quantified self» – hva er det, og hva gjør det med oss?

bookmark

Møteserie: Livslogging - det datastyrte liv

tirsdag 24. mars 2015, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Polyteknisk forening

Inngang: Gratis

Det er mer enn noen gang fokus på velferdsteknologi. Gjennom bruk av telemedisin, sensorer, intelligente enheter og materialer kan smarte institusjoner bidra til å revolusjonere arbeidsflyt, sette nye standarder for kommunikasjon mellom borgere og offentlige myndigheter, samtidig som de bidrar positivt til økonomien og løser noen av de demografiske, helsemessige og sosiale utfordringer som Norge står overfor.

Men hvordan skal vi styre denne utviklingen? Blir vi som mennesker forandret når vi begynner å dele våre fysiske parametere og sammenligne oss med andre? Vil bruk av velferdsteknologi i offentlig sektor føre til et teknologisk klasseskille? Hvem har ansvar for at teknologien utvikles med et helhetlig perspektiv som sikrer verdi for brukerne?

Vi setter søkelys på ulike sider ved velferdsteknologi og samfunn gjennom tre debattmøter, hvor dette er det første i rekken.De to andre arrangementene er 14. og 21. april.

Innledere:
Robert Gærnæ, visepresident, NITO
Ranvir Rai, manager, Accenture (skal holde et lite innlegg på slutten av møtet så vidt jeg har forstått)

I panelet:
Erik Fosse, leder Intervensjonssenteret, Rikshospitalet
Janne Dugstad, daglig leder for Vitensenteret, Høyskolen i Buskerud og Vestfold
Aslak Syse, professor ved insititutt for offentlig rett, UiO

Møteleder:
Jan Dietz fra PF nettverk for fremtidstenkning