Queen of the Sun

bookmark

What are the bees telling us?

fredag 13. januar 2012, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Biologisk-dynamisk Forening i samarbeid med Oikos – Økologisk Norge og Norges Birøkterlag

Inngang: Billett

Visning av filmen Queen of the Sun: What are the bees telling us? I filmen gir birøktere, forskere, bønder og filosofer et fascinerende blikk inn i bienes verden. Årsaker til den globale biedøden diskuteres og Steiners uttalelse fra 1923 om at vi i løpet av 80-100 år ville oppleve en omfattende kollaps i biesamfunn, danner et utgangspunkt for filmen. Mer om filmen på: www.queenofthesun.com