Radikalisme – en romantisk utopisk livsinnstilling?

bookmark

Arr idéhistorisk tidsskrift inviterer til debatt

torsdag 14. februar 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Hva er radikalisme? Kan seriøs politikk, vitenskap og kunst springe ut av radikale posisjoner eller havner slike radikale standpunkter raskt på sidelinjen? Radikalisme finnes i mange varianter og tapninger. Hva som er radikalt i dag, er ikke det samme som gårsdagens radikale spørsmål. Og er det mulig å identifisere en "radikaler"? Eller er det kun tanker og handlinger som kan være radikale?

Det blir en kveld for radikale tanker anført av:
Emil Johnsen, redaktør av Arrs temanummer om Radikalisme (innleder og ordstyrer)
Aslak Sira Myhre, daglig leder av Litteraturhuset, innleder om forholdet mellom de radikale og folket
Trine Rogg Korsvik, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, innleder om radikalisme sett fra kjønnskampens historie
Lars Gule, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, HiOA, innleder om radikalisme versus ekstremisme