Raftoprisen 2018

bookmark

Møt en menneskerettighetsforkjemper

tirsdag 6. november 2018, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Raftostiftelsens Oslogruppe

Inngang: Gratis

Kom og hør årets Raftoprismottaker Adam Bodnar fortelle om sitt arbeid for å sikre og bevare menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper i Polen!

Panelsamtale med Adele Matheson Mestad, Direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM og Hans Petter Graver, Professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
Samtalen foregår på engelsk.

Om Adam Bodnar

Adam Bodnar er jurist og menneskerettighetsaktivist og har siden 2015 vært Polens ombudsmann for menneskerettigheter.

Den demokratiske utviklingen i Polen de siste årene har vært problematisk. I 2015 kom Lov og Rettferdighets-partiet (PiS) til makten. De har brukt sitt flertallet i parlamentet til å vedta lover som undergraver legitimiteten og integriteten til polske demokratiske institusjoner, og til å sentralisere makten hos regjeringen. Adam Bodnar har som ombudsmann for menneskerettigheter kjempet mot denne utviklingen, og har vært en kritisk stemme mot PiS undergraving av den polske rettsstaten.

Bodnar og hans kontor mottar Raftoprisen 2018 for sitt arbeid for å bevare polske domstolers uavhengighet og beskyttelse av minoriteter.