Raftoprisen 2022

Panelsamtale med årets Raftoprisvinner

bookmark

Raftoprisen 2022 til Nodjigoto Charbonnel

tirsdag 15. november 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Raftostiftelsen

Inngang: Gratis

Nodjigoto Charbonnel til Litteraturhuset for å snakke om sitt og AJPNVs viktige arbeid.

Nodjigoto Charbonnel og organisasjonen hans, Association Jeunesse pour la Paix et la Non- Violence – AJPNV («Ungdom for fred»), vert tildelt Raftoprisen 2022 for den modige kampen deira for å avskaffa tortur, både i Tsjad og i verda som heile. Omgjevne av autoritarisme, terrorisme, krigen mot terror og institusjonalisert vald, og med stor fare for seg sjølve, støttar Charbonnel og medarbeidarane hans torturoverlevande og gjev dei hjelp til å byggja opp att liva sine. AJPNV jobbar for å verna om menneskerettar og for å førebyggja tortur og seksuell vald gjennom å utdanna ungdom og sivilsamfunnet om menneskerettar.

Meir informasjon om panelsamtala og panelistane kjem etter kvart. Hald av datoen!