RAISING RESISTANCE

bookmark

Dokumentar og diskusjon

tirsdag 27. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo dokumentarkino og FN-sambandet

Inngang: Billett

Er verdens småbønder overflødige?  Bør de finne seg i å havne på historiens skraphaug og la industrielt, genmodifisert storskala jordbruk ta over for å sikre matproduksjonen for en økende verdensbefolkning?
Eller bør de kjempe imot?
              
Innlegg før filmvisning med Espen Løkeland-Stai og Kathrine Kleveland.
Filmen Raising Resistance viser  konflikten mellom småbønder i Paraguay og storbønder som tar over enorme landområder for å dyrke soya. De fleste bruker genmodifiserte planter (GMO) og bruker derfor også store mengder gift som ugress- og insektmiddel. Dette sørger for effektiv drift med færre ansatte, men samtidig presser det småbøndene bort fra sine små jordlapper. Alternativet deres er å flytte inn i slummen rundt storbyene. Men bøndene vi møter i denne filmen ønsker ikke å gi seg uten kamp. 
Filmen griper rett inn i hjertet av en global konflikt, og et problemkompleks vi alle er del av. Soya brukes blant annet til fiske- og dyrefor og er mye brukt i Norge.
            
– Er det nødvendig med et industrialisert jordbruk med intensiv bruk av GMO for å sikre en tilfredsstillende matproduksjon til en økende befolkning på verdensbasis?
              
– 50% av verdens befolkning er bønder. Hva skal de alle sammen gjøre hvis jordbruket tas over av store enheter som drives med maskinkraft og ikke trenger arbeidere i noen særlig utstrekning, samtidig som livet som småbonde blir umulig? 
           
Espen Løkeland-Stai er en av innlederne til filmen. Han er journalist i Dagsavisen og medforfatter av boka En nasjon av kjøtthuer om norsk jordbruk. Han jobber for tiden med en ny bok om internasjonal matvarehandel.
            
Kathrine Kleveland er leder for Bygdekvinnelaget og koordinator i Nettverk for GMO-fri mat og fôr.
                        
 
Billetter kr. 80,- selges i døra fra kl 18:00 (Kun kontant).