Rapportlansering

bookmark

Boko Haram bak nyhetsoverskriftene

onsdag 1. februar 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Hate Speech International og Fellesrådet for Afrika

Inngang: Gratis

Boko Haram er én av flere radikale islamistiske grupper som har oppstått i det nordlige – og nordøstlige Nigeria. I dette arrangementet, som arrangeres i samarbeid mellom Hate Speech International (HSI) og Fellesrådet for Afrika, presenterer Maren Sæbø hovedfunn fra sin HSI-rapport, Boko Haram – The islamist insurgency in Nigeria. Presentasjonen etterfølges av en paneldiskusjon, som vil ta for seg tema som religion og identitet i Nigeria, organisasjonens målsetninger og dens plassering i en regional kontekst.

 

I panelet: 

Victor Adetula, forskningsleder ved Nordiska Afrikainstitutet og professor i Internasjonale relasjoner og utviklingsstudier ved Universitetet i Uppsala. 

Morten Bøås, seniorforsker ved Nupi og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika. 

Maren Sæbø, journalist og historiker. Hun har skrevet utstrakt om konflikter i Afrika og driver og er redaktør for Bundu.no, et nettsted for uavhengig journalistikk om Afrika.