Rapportlansering 3Børge Bredenbekk / ByHands

Rapportlansering

bookmark

Rapport om marine næringsparker

mandag 30. mai 2022, kl. 14:30 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Senter for hav og Arktis

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Senter for hav og Arktis inviterer til lansering av rapporten «marine næringsparker».

Norge har en ambisjon om øke verdiskapningen fra havet. På sikt vil det bli større rift om de mest attraktive havområdene, og vi bør unngå en utvikling hvor konfliktnivået øker og klima- og naturkrisen forverres.

Derfor er det viktigere enn noen gang å identifisere tiltak som kan bidra til mer verdiskapning uten å øke konfliktene. Et mulig slikt tiltak er marine næringsparker. Det vil si når to eller flere marine næringsaktiviteter finner sted innenfor samme område eller også på samme fysiske plattform.

Lanseringen vil også streames direkte på YouTube

Program:

  • Velkommen v/Jørgen Berge, leder av styringsgruppen
  • Presentasjon av rapporten v/Eirik Mikkelsen og Bjørn Hersoug, Nofima
  • Overlevering av rapporten til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
  • Innlegg fra fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
  • Paneldiskusjon: «Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs?»

Korte (2 min) innledende refleksjoner fra paneldeltagerne, deretter dialog.
Moderator: Jan-Gunnar Winther

 

Panel #1:

Fisk og vind – plass nok til alle?

Nordmøre Fiskebåt, Sjømat Norge, Equinor, Aker Offshore Wind

30 min inklusiv spørsmål fra salen og digitale deltagere

 

Panel #2:

Marine næringsparker som et bidrag til det grønne skiftet

WWF Verdens naturfond, Norges Rederiforbund, REV Ocean, Troms Kraft

30 min inklusiv spørsmål fra salen og digitale deltagere

 

6. Takk for i dag