Rapportlansering: Sårbarhet og styrkeFoto: colourbox.com

Rapportlansering: Sårbarhet og styrke

bookmark

Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll

mandag 10. september 2018, kl. 10:00 til kl. 12:00

Sal: Nedjma

Arrangør: OsloMet - storbyuniversitetet

Inngang: Gratis med påmelding

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland deltar når OsloMet presenterer funn fra en ny studie av minoritetsjenter som blir utsatt for vold og sterk kontroll.

De siste to tiårene har det vært økende offentlig oppmerksomhet rundt tenåringsjenter og unge kvinner med innvandrerbakgrunn som trenger hjelp på grunn av tvangsekteskap, æresrelatert vold og sterkt begrensende kontroll i hjemmesfæren.

Med dette som bakteppe har NOVA-forskerne Anja Bredal og Eli Ramsvik Melby ved OsloMet på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet undersøkt barnevernets håndtering av slike saker, og hvordan jenter i målgruppen har opplevd sitt møte med barnevernet

På seminaret vil rapporten: Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll bli offentliggjort.

Du vil få møte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, forsker Anja Bredal, Farwha Nielsen, Leder af Tværkulturel Familierådgivning i København og Karianne Nguyen Knudsen. I løpet av kort tid vil vi også kunne presentere navnet på ytterligere én faglig kommentatorer.

Påmelding innen fredag 7. september kl. 12.00

 

Innledere:

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Anja Bredal er sosiolog og forsker ved NOVA/OsloMet, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hennes forskningsfelt er etniske minoriteter, familie, kjønn og generasjon, herunder studier av offentlig politikk og hjelpeapparatet. Hun har hatt flere forskningsoppdrag om tvangsekteskap og æresrelatert vold, og for tiden er hun tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Farwha Nielsen er utdannet cand. mag. fra Roskilde Universitet og har i de siste 20 årene arbeidet med familiekonflikter blant etniske minoriteter, herunder æresrelaterte problem stillinger. Hun har drevet selvstendig konsulentvirksomhet siden 2009. Konsulentarbeidet omfatter både kurs og sakshåndtering. Farwha Nielsen har utviklet en spesifikk metode for tverrkulturell konfliktmekling og dialog, beskrevet i boken ”Tværkulturel konfliktmægling – familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere”. Som VISO-spesialist i Danmark tilbyr hun spesialistrådgivning til kommunene, institusjonene og innbyggerne om tematikken. Farwha Nielsen er også forfatter av adskillige artikler og er en samfunnsdebattant som ofte opptrår i mediene. Som underviser, både nasjonalt og internasjonalt, er hun engasjert i å spre dialog metoden blant profesjonelle for å skape endringer i etniske minoritetsfamilier.

Karianne Nguyen Knudsen er familieterapeut og mekler ved Familievernkontoret Drammen (Bufetat). Her har hun også gruppeveiledning av foreldre med barn som vokser opp med flere kulturer (ICDP-minoritetsversjonen). Arbeider spesielt med kultursensitiv familieterapi og æresrelatert vold. Har jobbet med minoritetsjenter, familiearbeid og æresvold i 12 år gjennom erfaring fra krisesenter, barnevernsinstitusjon, fosterhjemtjenesten, inntak og familievernkontor. Har vokst opp med norsk og vietnamesisk kultur og er opptatt av mangfold og krysskulturell kommunikasjon.