Raushetens grenseland- «Alle skal med»?

bookmark

Miniseminar med utgangspunkt i boklansering

onsdag 3. september 2014, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Z-forlag

Inngang: Gratis

Det er Selmas mor, Kristin Molvik Botnmark, som har skrevet boken Raushetens grenseland – «Alle Skal med»?. Hun forteller om kampen for datteren som har en utviklingshemming. Om deres møte med barnehagen, skolen og helsevesenet. De lærer å kjenne samfunnet fra en ny side. Et samfunn som tar forbehold når det gjelder raushet, åpenhet, inkludering og mangfold.

I boken deler også disse sine refleksjoner basert på egen erfaring med utviklingshemmede barn: Paul Chaffey, Gerd Liv Valla, Lene W. Conradi, Bjarne Kjeldsen, Hilde Kolnes, Sigmund Ruud, Inger-Marie Kullerud og Lars Martin Tannæs-Fjeld.

Forfatteren presenterer boken. Deretter blir det innlegg fra Inga Bostad og Cato Brunvand Ellingsen.

Spørsmål og kommentarer fra salen.