Re-designing the Gap. Urbanizations between Formal Institutions and Informal Dynamics

bookmark

Et seminar om skrittvise samfunnsendringer og urban bebyggelse

lørdag 25. april 2015, kl. 10:00

Sal: Skram

Arrangør: Senter for fremragende forskning CSMN, Universitetet i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen AHO

Inngang: Gratis

Stadig flere av oss bor i byer. Hvilke bymiljøer og levevilkår skal prege våre byer i framtiden? Brå og langsomme endringer i klima, økonomi og levestandard krever at vi endrer hvordan vi bor og lever sammen. Den 25. april holdes et seminar på Litteraturhuset der norske og internasjonale eksperter vil diskutere mulige veier.

Urbanister og arkitekter vil vise innovative alternativer der de opererer i spennet mellom «bottom-up» enkelt-initiativ og «top-down» strategier. Kan disse individuelle designorienterte initiativ bidra til større samfunnsendringer? Hvordan kan formelle institusjoner bidra til initiativ som kan gi oss bærekraftige og demokratiske bymiljøer og mer rettferdige levevilkår?

Vi kan by på et spennende program der flere norske og utenlandske forskere, arkitekter og urbanister bidrar, blant andre økonom Rune Skarstein, Teddy Cruz og Fonna Forman fra University of California og Tatjana Schneider fra University of Sheffield.