Realfag spesial

bookmark

Kortforedrag fra realfagene

fredag 19. september 2014, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

I forbindelse med Forskningsdagene inviterer Universitetet i Oslo til åpen realfagsdag på Litteraturhuset, særlig myntet på elever i videregående skole.  Fra kl. 13-15 får dere tre foredrag fra våre forskningsområder biologi, informatikk og farmasi.

Påmelding med skole og antall sendes Anna Valberg på a.h.valberg(a)mn.uio.no. Vel møtt!

Realfag spesial – populærvitenskapelige kortforedrag

UiO presenterer biolog Dag O. Hessen, farmasøyt Karin Svensberg og informatiker Arjun Chandra.

  • Karin Svensberg, farmasøyt – En pille for alt som er ille: legemidler på godt og vondt
  • Arjun Chandra, informatiker – Informasjonssamfunnets framvekst: fra snakkende trommer til whatsapp (på engelsk)
  • Dag O. Hessen, biolog – Klimaendringer i Norge. Hva trodde vi før? Hva vet vi nå? Hva må i vite mer om?

Forskningsdagene markeres på Litteraturhuset
I løpet av 12 dager i slutten av september vil forskere fra hele Norge komme ut av kontorene sine og formidle kunnskapen sin. Nesten alle fagfelt er dekket, men i år er det spesielt fokus på forskning rundt kommunikasjon. På Litteraturhuset samles flere aktører til et variert program. Velkommen!