Refleks

bookmark

Paneldebatt med Paul Collier

fredag 12. oktober 2007, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Inngang: Gratis

Nytt møte i UDs Refleks-serie i samarbeid med utviklingsministerens Analyseenhet

Paul Collier: “Falling behind and falling apart” – is there hope for the bottom billion? Implications for Norwegian development – and foreign policy”

Paneldebatt:

  • Erik Solheim, utviklingsminister
  • Morten Høglund, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet,
  • Benedicte Bull, forsker, Senter for utvikling og miljø,
  • Ane Schjolden, rådgiver, ForUM
  • Møteleder Eva Bratholm, informasjonsdirektør Norad

Utviklingsminister Erik Solheim har invitert den brittiske økonomen Paul Collier, Director for Center for the Study of African Economics ved Oxford University, til Norge for å dele med norske myndigheter og publikum generelt sitt budskap og utfordringer til myndigheter og internasjonale organisasjoner. Han har skrevet den anerkjente boken “The Bottom Billion – Why the poor countries are failing and what can be done about it”.

Collier hevder at den egentlige krisen ligger i en gruppe av 58 "failing states", "the bottom billion", som er en sentral utfordring for utvikling i det 21. århundre. Collier hevder at standard løsninger ikke fungerer mot en del av fellene disse statene går i, bistand er ofte ineffektiv og globalisering kan gjøre ting verre.