Regimets stemme eller folkets røst? Medier i Midtøsten

bookmark

Slippfest

onsdag 4. mai 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Babylon - Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier

Inngang: Gratis

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til foredrag, diskusjon og slippfest på Litteraturhuset!
 

Program:

Tine Ustad Figenschou (forsker ved Institutt for media og kommunikasjon, UiO): Revolusjonen ble tv-overført: Hvorfor var Al Jazeera Network nyhetsledende i dekningen av demonstrasjonene i Midtøsten? Og, hvorfor spiller tv en viktig politisk rolle?

Albrecht Hofheinz (førsteamanuensis ved Institutt for orientalske språk og kulturstudier, UiO): Facebook-revolusjon? Hvilken betydning har de mye omtalte sosiale mediene for de pågående omveltningene i Midtøsten?

Babylonprisen 2011
Vi annonserer vinneren av Babylonprisen 2011. Prisen skal gå til beste pre-doktorgradartikkel publisert i Babylon i 2010-årgangen, og deles ut av Babylons redaktør Jørgen Jensehaugen.
 

Arrangementet er støttet av Norsk Tidsskriftforening, Norsk Kulturråd og Fritt Ord.