Religion and Literature in a global ‘Climate of Fear’

bookmark

Foredrag ved professor Eric J. Ziolkowski (USA)

onsdag 15. oktober 2008, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Forum for litteratur og religion i samarbeid med forskningsprosjektet ”Sanselighet og trancendens”.

Inngang: Gratis

Foredraget dreier seg om forholdet mellom religion og litteratur i en situasjon som Wole Soyinka har karakterisert som preget av frykt. Ulike romaner fra nyere tid som beskriver hvordan mennesker fra ulike religioner forholder seg til hverandre, vil bli brukt for å undersøke mulighetene for sameksistens i en stadig mer pluralistisk virkelighet. Professor Ziolkowski har i lang tid vært sentral i forskningsfeltet religion og teologi i internasjonal sammenheng.

Etter foredraget vil det bli god tid til spørsmål og samtale.