Religion og utvikling

bookmark

Erik Solheim og Kjell Magne Bondevik innleder

onsdag 16. mars 2011, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslosenteret

Inngang: Gratis

Oslosenteret lanserer prosjektet "Religion og utvikling". Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret, innleder.

Prosjektet ”Religion og Utvikling” lanseres etter at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim svarte på Bistandsnemndas utfordring om å ta religion mer på alvor i utviklingspolitikken og bistandsarbeidet. Solheim tok til orde for å øke kunnskapen blant norske bistandsarbeidere og diplomater i land der Norge er engasjert, og han viste til sammenhengen mellom økt kontekstforståelse og en mer effektiv utviklingspolitikk. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om forholdet mellom religion og utvikling blant diplomater og bistandsarbeidere, og samtidig vekke offentlighetens interesse gjennom folkemøter og engasjement for tematikken.

Med oss har vi også en referansegruppe bestående av 15 sentrale fagpersoner og representanter fra forskjellige livssynssamfunn. Gruppen vil bli presentert.

Meld deg på til post@oslocenter.no.

Velkommen!

For spørsmål:
Kommunikasjonsrådgiver Håvard Kleppa , tlf 93054086, haavard.kleppa@oslocenter.no.
Prosjektleder Ingrid Vik, tlf 99504457, ingrid.vik@oslocenter.no.