Religionenes dag

bookmark

Om personlig tro og internasjonal fred

torsdag 27. oktober 2011, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Ahmadiyya Muslim Jamaat

Inngang: Gratis

Hvordan forholder ulike religioner og livssyn seg til begreper som internasjonal fred og solidaritet? Hva er likt, og hvor er de store forskjellene? Representanter fra ulike trossamfunn møtes for å snakke om temaet og for å styrke dialogen på tvers av trossamfunnene. Lett servering.