Religionens plass

bookmark

I fremtidens Norge

onsdag 30. januar 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Human-Etisk Forbund i Oslo og Akerhus

Inngang: Gratis

Hva er religionens plass i fremtidens Norge – når du er innlagt, innsatt eller innrullert, og ellers i skjæringspunktet mellom offentlig rom og offentlig virksomhet?

Tros- og livssynspolitisk utvalg (Stålsett-utvalget) leverte forslag til landets fremtidige tros- og livssynspolitikk i begynnelsen av januar. Hvilke konsekvenser får dette for tros- og livssynssamfunnene, og for religionens plass i det offentlige rom og i offentlig virksomhet?

 
Andreas Hompland ordstyrer en opplyst samtale om viktige og til dels vanskelige problemstillinger. I panelet sitter Bente Sandvig, nestleder i Stålsett-utvalget, Ingvill Thorson Plesner, menneskerettighetsekspert, Kaja Melsom, rådgiver i Human-Etisk Forbund, Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke, 

Anne Hege Grung, postdoktor ved Teologisk faktultet, UiO og Ervin Kohn, leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund.

Åpent møte. Gratis. Arrangør: HEF, Oslo og Akershus fylkeslag. For mer informasjon se her