Religionsfrihet for hvem?"Kveldsseminar om Seksualitet, kjønn og identitet: Sølibat eller endring, det er spørsmålet. Korleis hjelper vi dei som ønsker å endre homofil praksis og kjensler?" Er det spørsmålet? Studenter har klistret på en liten, gul post it lapp: "Det må da være lov å være homo". Foto: Eirik Brekke

Religionsfrihet for hvem?

bookmark

Panelsamtale: friskoler og skeive

torsdag 21. april 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Høgskolen på Vestlandet

Inngang: Gratis

Er religionsfriheten i Norge sterkere for institusjoner enn for individer? Bør vi stille andre krav til livssynsbaserte utdanningsinstitusjoner enn til trossamfunn? Hvor går grensene for hva vi bør akseptere av uforenlige syn mellom religiøse og seksuelle minoriteter? 

50 år etter avkriminaliseringen av homofili, kan norske livssynsbaserte friskoler fremdeles forskjellsbehandle skeive ved ansettelse og fremme et livssyn der homofilt samliv blir forstått som en synd. Dette reiser flere dilemma som sjelden har blitt offentlig belyst. Et dilemma oppstår i friskoler når barn /ungdom erkjenner at de har en annen seksuell orientering enn normen i trossamfunnet som driver skolen de er elever i.  Kunnskapsdepartementets nye veileder for ansettelser i friskolene fastslår at skoler som drives av et religionssamfunn, har rett til å forskjellsbehandle skeive ved ansettelser når de legger religionssamfunnets syn på seksualitet og samliv til grunn. Denne praksisen bidrar til å formidle til de over 1000 skeive barn og unge som til enhver tid er elever i friskolene at deres seksualitet ikke anerkjennes.

Et annet dilemma oppstår når en privat høgskole som utdanner lærere for offentlig skole med nulltoleranse mot alle former for diskriminering, med aksept fra myndighetene kan drive med friskolenes unntaksrettigheter.

Vi inviterer til samtale mellom representanter fra friskolene og Kristne Friskolers Forbund, skeive kristne, forskere og myndighetene.  Det vil være åpent for spørsmål fra salen.

Paneldeltakere:

Kåre Berge, Professor i teologi, UiO

Gunn Vedøy, Professor i pedagogikk, VID høgskole

Halvor Moxnes, Professor i teologi , UiO.

Jan-Erik Sundby, Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund

Jonas Yassin Iversen,  Nestleder i Skeivt kristent nettverk og Åpen Kirkegruppe

Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Line Alice Ytrehus, HVL/UiB (ordstyrer)

 

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, Universitetet i Oslo