Religionsfrihet for hvem?"Kveldsseminar om Seksualitet, kjønn og identitet: Sølibat eller endring, det er spørsmålet. Korleis hjelper vi dei som ønsker å endre homofil praksis og kjensler?" Er det spørsmålet? Studenter har klistret på en liten, gul post it lapp: "Det må da være lov å være homo". Foto: Eirik Brekke

bookmark

torsdag 21. april 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Høgskolen på Vestlandet

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 9. desember 2022 close