Ytringsfrihet

bookmark

Trenger religiøse følelser et særlig vern mot krenkende ytringer?

torsdag 30. mai 2013, kl. 18:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Civita

Inngang: Gratis

Skal ytringsfrihet alltid stå over respekt for religion? Er vår ytringsfrihet, herunder retten til å kritisere religion, under press fra grupper som krever særbehandling i den offentlige debatten? Eller misbrukes ytringsfriheten til å krenke utsatte grupper i samfunnet på en uakseptabel måte?

I panelet:
Juridisk sjef i Cepos, Jacob Mchangama, leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, styreleder i LIM, Tina Shagufta Kornmo og filosof og postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule.

På møtet vil vi også vise filmen Collision! Free speech and religion laget av den danske tenketanken Cepos. Filmen varer ca. 20 minutter og etterfølges av paneldebatt. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.