Remforelesinga

bookmark

Poesisjiktet 2

lørdag 9. juni 2012, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Forfattersentrum, Morgenbladet og Schibsted forlag

Inngang: Billett

La hundre blomster visne
Lyrikk og lyrics mellom jalla og jåleri

Bare i lyrikken unnslipper vi markedskreftene. Skriftlyrikken har ikke noe marked. 97 prosent av lyrikkøkonomien er statlige midler. Derfor er det vel bare bra at også bokhandlerne trekker seg ut? Så blir poesien helt ren og rank, uberørt av markedskrefter, hundre prosent i lomma på det offentlige, på råd og komiteer, innkjøp og institutter. Men bakom synger Utøyagenerasjonens sangtekster.

Håvard Rem debuterte som attenåring med Kall på heltene i 1977. 30 40 50 kom ut nå i vinter. Hans utvalgte dikt er gjendiktet til arabisk, russisk og italiensk. Rem har også skrevet biografiske bøker (om Erik Mykland, Bob Dylan) og sangtekster (for A-ha, Kaizers Orchestra).