Rett på sak

bookmark

Fra juryordning til meddomsrett

mandag 24. september 2018, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

Tema denne gangen er overgangen fra tidligere juryordning til nåværende meddomsrett. Kveldens faglige gjest er lagmann i Borgarting lagmannsrett Anders Bøhn.

«Rett på sak» er Advokatforeningen Oslo krets sitt tilbud om juridisk folkeopplysning og oppdatering på juridiske områder, ledet av advokat Harald Alfsen.