Rett på sak

bookmark

Konkurranserett

mandag 11. februar 2019, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

«Rett på sak» er Advokatforeningen Oslo krets sitt tilbud om juridisk folkeopplysning og oppdatering på juridiske områder.

Advokat Harald Alfsen vil i en serie med arrangementer invitere gjester med særskilt erfaring og kompetanse innenfor hvert rettsområde. Både reglenes bakgrunn, hovedregler og utviklingstrender vil bli belyst og diskutert med praktiske eksempler. Kveldens gjest er Karin Stakkestad Laastad, Juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Alfsen og Laastad gjennomgår de grunnleggende reglene i nasjonal og internasjonal konkurranselovgivning, herunder reglene om konkurransebegrensende samarbeid – når er det forbudt å samarbeide om priser, markeder, produksjon eller salg? Videre diskuterer de forbudet mot å utnytte sin dominerende stilling – er det for eksempel lov med lojalitetsrabatter, eksklusive avtaler og bestemme urimelige priser? Til slutt diskuteres Konkurransetilsynets rolle når selskaper kjøpes opp eller slår seg sammen.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til harald.alfsen@inventura.no

Foredraget gir to juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer.