Rett på sak

bookmark

Om arbeidsrett

mandag 6. mai 2019, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

«Rett på sak» er Advokatforeningen Oslo krets sitt tilbud om juridisk folkeopplysning og oppdatering på juridiske områder.

Advokat Harald Alfsen vil i en serie med arrangementer invitere gjester med særskilt erfaring og kompetanse innenfor hvert rettsområde. Både reglenes bakgrunn, hovedregler og utviklingstrender vil bli belyst og diskutert med praktiske eksempler.

Kveldens gjest er advokat i Finansforbundet Pål Behrens. Alfsen og Behrens diskuterer regler for ansettelse, oppsigelse og arbeidstid, regler om nedbemanning og permitteringer, samt reglene om varsling. Forskjeller på kollektive og individuelle avtaler vil også bli beskrevet, samt hvordan kollektive avtaler virker inn på individuelle arbeidsforhold.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til harald.alfsen@inventura.no

Foredraget gir to juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer.