Rett på sak: Om strafferett

bookmark

Innføring og oppdatering i strafferetten

mandag 13. februar 2017, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

Advokat Harald Alfsen leder den juridiske serien Rett på sak. Denne gang har han med seg både advokat Marius Dietrichson (leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen) og forfatter/tidligere politimann Jørn Lier Horst. Vi diskuterer straffesystemet, hvorfor vi har straff og hva straff kan gå ut på. Hvilke krav til skyld må til, og er det mulig å slippe unna straff? Også juryordningen vil bli diskutert.