Retten til et annerledesbarn

bookmark

Tre mødre med tre historier

torsdag 4. april 2013, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Et annerledes barn

Inngang: Gratis

Tre mødre, tre historier, om tre spesielle svangerskap, om tre kvinners rett til respekt og ikke minst krav på omsorg. Men de tre svangerskapene er også fortellinger om kamp, ensomhet, trakassering og fordømmelse. Er det rom for å velge å holde fast i livet til annerledesbarn i vårt samfunn? Alle interesserte er velkommen, gratis inngang.

Program:
kl. 16.30 Kaffe- og hilserunde

kl. 17.00
Åsta Årøen, venstre-politiker og jurist, og mor: Rett til en tilpasset oppfølging under graviditeten, når det ventede barnet er sykt/døende?
Siri Fuglem Berg, dr.med. og mor: Brukes kunnskapen om barnet som et argument mot å gi medisinsk hjelp?
Anna Solberg, selvstendig næringsdrivende og mor.: Barnet lever, hva nå?

kl. 18.15 Pause

kl. 18.30 – 19.30
Marit Heiberg, den norske jordmorforening: Hvordan ivareta den gravide kvinnen med familie?
Inger Lund Thorsen, allmennlege: Barn som er annerledes – mellom ulike menneskebilder
Morten Magelssen, lege, forsker i medisinsk etikk, forfatter av «Menneskeverd i klinikk og politikk»:

Filosofiske betraktninger

kl. 19.20 til 20.00
Paneldebatt

Arrangementet er partipolitisk nøytralt, og det er i sin helhet finansiert av initiativtakerne som privatpersoner.