Retten til helsehjelp

Retten til helsehjelp

bookmark

Hvorfor får ikke utviklingshemmede den helsehjelpen de trenger?

tirsdag 15. november 2022, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet

Inngang: Gratis - påmelding

Det er godt dokumentert at mennesker med utviklingshemning ofte har dårligere tilgang til helsetjenester enn befolkningen ellers. Dette skyldes mange faktorer. Mennesker med utviklingshemning kan ha utfordringer med å selv identifisere og fortelle om sine helseplager. Samtidig kan helsepersonell og andre som jobber med denne gruppen mangle kunnskap til å forstå og fange opp tegn på psykiske og fysiske uhelse hos denne gruppen. Videre kan mennesker med utviklingshemning ha behov for sammensatte helsetjenester som krever omfattende samarbeid på tvers av ulike aktører, noe som kan være vanskelig å få til i praksis. Når helsehjelpen uteblir, vil smerter og helseplager kunne føre til utagering som igjen kan føre til unødig og uforholdsmessig tvangsbruk.

 

Det foreligger nå to ferske undersøkelser som viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å sikre likeverdige helsetjenester for denne gruppen:

  • Likestillings- og diskrimineringsombudet har nylig lansert en rapport om psykisk helsehjelp til mennesker med utviklingshemning.
  • Sivilombudets har de siste to årene publisert fire rapporter fra besøk boliger for personer med utviklingshemning som viser manglende tilgang til helsetjenester.

 

På dette arrangementet vil vi utforske følgende spørsmål:

  • Hva er hovedårsaken til at personer med utviklingshemning ikke får tilgang til den helsehjelpen de trenger?
  • Hva er sammenhengen mellom ubehandlede helseplager og bruk av tvang mot personer med utviklingshemning?
  • Hva er viktige tiltak for å sikre at denne gruppen får bedre tilgang til helsehjelp for både fysiske og psykiske helseutfordringer?

 

 Tentativt program: tirsdag 15. november 2022

Konferansier: Aslak Bonde

0830 – 0850           Hva har vi funnet i våre undersøkelser?

Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud

Hanne Harlem, sivilombud

0850 – 0900           Kommentar v/ Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær (Ap) Helse- og omsorgsdepartementet

0900 – 0910           Kommentar v/ Aud Elisabeth Witsø, Daglig leder ved NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

0910 – 0920           Kommentar v/ Hedvig Ekberg, Generalsekretær for Norsk Forbund for Utviklingshemmede

0920 – 1000          Paneldiskusjon/Samtale

  • Anne Gamme, Fagleder for myndighetskontakt, Helse og velferd, KS
  • Anne Myhr, avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
  • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet
  • Harald Vallgårda, fylkeslege, Statsforvalteren Innlandet

 

Arrangementet skal også strrømmes direkte på YouTube