Retten til inntekt gir et bedre samfunn for alle!

Retten til inntekt gir et bedre samfunn for alle!

bookmark

lørdag 16. juni 2018, kl. 12:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Borgerlønn BIEN Norge

Inngang: Gratis

Den 16. juni vil Borgerlønn BIEN Norge avholde halvdagsseminaret Retten til inntekt gir et bedre samfunn for alle!

Den sosiale ulikheten øker i Norge, samtidig som jobber automatiseres bort og jobbsikkerheti arbeidsmarkedet byttes ut med fleksibilitet. Hva er de psykiske, sosiale og økonomiske konsekvensene av ulikhet og utenforskap?
Mangel på penger er en hovedfaktor i fattigdomsfeller. Det fører til mangel på muligheter, overskudd, selvtillit, og muligheter til å planlegge eget liv.
Hvorfor aksepterer vi fattigdom? Hvordan kan behovsprøving og psykososiale tiltak hjelpe enkeltmennesket, hvis det er sosioøkonomiske strukturer som er hovedproblemet? Hvorfor gir vi heller til mellomenn enn direkte til trengende?
Kan vi ved å minske økonomisk usikkerhet fjerne grobunn for utnyttelse, stigmatisering, dårlig mental helse, negativ sosial og kulturell arv, arbeidsledighet, “hull” i CV-en og annet som gjør vondt verre? Har vi i det hele tatt noe å tape på å investere i å skape et tryggere samfunn med et inntekstgulv for alle?

Arrangementet varer i 3 ½ time og vil inkludere innlegg fra:

Ingvild Stjernen Tisløv (Barne- ungdoms og familiedirektoratet)
Henrik Svensli (Oslo Fiscal Studies-stipendiat)
Johan Lothe (Stiftelsen Wayback)
Anja Askeland (sosialhjelpsmottaker)
Øyvind Steensen (Borgerlønn BIEN Norge)
Lena Stark (Basinkomstpartiet)

Konfransier: Andrew Kroglund

Deretter blir det panelsamtale og til slutt et kulturelt innslag i regi av Oslo hardkor.

PS: Gratis inngang. Velkommen!!