Retten til overlevelse

bookmark

Kan norsk bistand sikre urfolk i Kongo et bedre liv?

tirsdag 29. april 2014, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kirkens Nødhjelp

Inngang: Gratis

En fersk rapport fra Kirkens Nødhjelp viser at situasjonen for urfolk i Øst- Kongo er alarmerende. De utsettes for omfattende diskriminering både nasjonalt og lokalt. De lever ofte i ekstrem fattigdom noe som gir dem liten tilgang til tjenester som helse og utdanning, da de ikke kan betale for disse tjenestene. I tillegg er de utestengt fra skogsområdene som er sterkt knyttet til deres tradisjonelle levebrød. De må derfor overleve som arbeidere på andre folks jord eller forsøker å dyrke jorda som ingen andre gjør krav på.

Kongo har i dag ingen lover som gir urfolk lovbestemt anerkjennelse og Kongo har heller ikke signert ILO konvensjonen 169. Kirkens Nødhjelps partner, den pan afrikanske urfolksorganisasjonen IPACC, har i 2013 dokumentert over 500 voldelige menneskerettighetsbrudd og drap, inkludert en stor grad av kjønnsbasert politisk vold i landet. Dette viser at urfolk i Kongo mangler beskyttelse.

I lys av funnene i rapporten og den kommende stortingsmeldingen om menneskerettigheter, inviterer vi til debatt. Vi ønsker å diskutere situasjonen for urfolk i Kongo, men også løfte debatten til et mer overordnet nivå:
– Hva bør norske myndigheter gjøre for urfolks rettigheter i Kongo, og i andre land der disse er truet?
– Hva slags ansvar har norske bistandsorganisasjoner for urfolks situasjon?
– Hva begrenser norske myndigheters handlingsrom i arbeidet med urfolks rettigheter?

Program:
– Presentasjon av rapporten ved rapportforfattere Kristin Tellefsen og Georges Thionza Mata

– Debatt med paneldeltakere:
o Kristine Storholt, Underdirektør Seksjon for likestilling og menneskerettigheter, Norad
o Dag Hareide Generalsekretær i Regnskogsfondet
o Madel Gunnershaug Rosland, Landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Kongo

Les mer om arrangementet på Facebook her

Velkommen!

Ingen påmelding.
Kontaktperson: Haldis Kårstad, Senior Health Adviser /Senior Policy Adviser
hak@nca, +47 93242471