Rettferdig fordeling av økonomi, likestilling og skilsmisse i islam

Rettferdig fordeling av økonomi, likestilling og skilsmisse i islam

bookmark

Velkommen til et spennende seminar om likestilling i islam med imamer, forskere og samfunnsdebattanter

mandag 8. november 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Hikmahhuset

Inngang: Gratis

Hikmah-huset inviterer til vårt første seminar «rettferdig fordeling av goder og byrder- økonomi, likestilling, og skilsmisse i islam. Seminaret er en del av et større prosjekt som fokuserer på kunnskapsstyrking og nettverksskaping for muslimske kvinner i Norge.

Behovet for rettferdighet er likt mellom kjønnene. Ikke bare kritikk og dekonstruksjon, men hvordan bygge nye relasjoner og hvordan finne løsninger. Hvordan blir menneskerettigheten ivaretatt når norsk rett møter muslimsk fiqh, muslimsk familierett? Har norske myndigheter kunnskap om økonomi, fordeling av goder og skilsmisse? Hvorfor får ikke muslimske kvinner lik tilgang til religiøs skilsmisse som menn?

I samtalen stiller vi spørmål om økonomi, likestilling og skilsmisse og utfordrende skjæringspunkt mellom religiøse tradisjoner og sekulær lovgivning.

I panelet deltar fire personer med ulike perspektiver: Faruk Tezric, Imam DIF Bosnia-Herzegovina i Norge Fakhra Salimi fra Mira-Senteret Tone Linn Wærstad, Professor i rettsvitenskap Laial Ayoub, forfatter og samfunnsdebattant

Moderator: Rania Jalal Al-Nahi

Bakgrunn: Hikmah-huset Ideell organisasjon med formål om å fungere som et ressurssenter. Vi skal tilby rom for religiøs og åndelig utfoldelse og jobbe aktivt for sosial rettferdighet ved å motvirke utenforskap og negativ sosialkontroll. Samtidsrelevant forskning og akademisk tilnærming til islam setter føring for foreningens arbeid. Hikmah skal være et fysisk sted for åndelig utfoldelse, konstruktiv samtale og lærdom, og være en inkluderende forsamling som deltar aktivt i det norske samfunn.