Rettferdig fordeling

bookmark

Hvordan kan utviklingspolitikken omfordele makt og ressurser? Frokostdebatt og innspilldugnad

fredag 16. november 2012, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Fattige mennesker blir ikke automatisk rikere av økonomisk vekst i eget land. Hvordan få til mer rettferdig fordeling av makt og ressurser? Kan Norges erfaringer med olje, arbeidsliv, skatt og likestilling bidra til å fremme vekst som kommer de fattige til gode? Bør vi blande oss i hvordan andre land fordeler rikdommen?

Frokostdebatt med utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp), Elsbeth Tronstad (SN Power), Odd-Helge Fjeldstad (CMI) og Beate Thoresen (Norsk Folkehjelp). Ordstyrer: Gudmund Hernes

Innspilldugnad der DU kan påvirke innholdet i den nye stortingsmeldingen om rettferdig fordeling

Påmelding og mer info: meldingstortingetfordeling@mfa.no

Frokost serveres fra kl. 08.30 – paneldebatten begynner kl. 08.50.