Rettferdig fred i Midtøsten

bookmark

Rifat Kassis og Nuha Khoury om Kairos Palestina

torsdag 3. november 2011, kl. 19:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Det ortodokse kirkeakademi i Oslo, Nordre Aker kirkeakademi og Norske kirkeakademier

Inngang: Gratis

Rifat Kassis og Nuha Khoury er fremtredende kristne palestinere, og de har begge vært svært aktive i arbeidet med Kairos Palestina, et dokument som er blitt det viktigste vitnesbyrdet til de kristne i området. De vil redegjøre for sitt arbeid for å gi oss en bedre forståelse av situasjonen de lever i. Antakelig vil vi også bli utfordret og møte både kritikk og nye forventninger.