Rettssaker i helsevesenet

bookmark

Fremmer de kvaliteten?

tirsdag 20. mars 2012, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Legeforening

Inngang: Gratis

Debatt: Hvilke tilnærminger til avvikshåndtering fremmer kvalitet på sykehusene? Helsetilsynet og deres utrykningsgruppe? Bør vi ha en havarikommisjon? Sverige har en annen modell. Hva vil innføring av partsrettigheter for pasienter i slike saker medføre

Minikonsert ved studentkoret A Scalpella.