Rettssikkerhet – likhet for loven?

bookmark

Juss-Buss fyller 40 år

tirsdag 20. september 2011, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Juss-Buss

Inngang: Gratis

JUSS-BUSS INVITERER TIL DEBATT OM RETTSSIKKERHET

Rettssikkerhet blir gjerne definert som at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.

Juss-Buss ønsker i denne debatten å sette fokus på rettshjelp som virkemiddel i kampen for rettssikkerhet.

I panelet vil følgende sitte:

Rikke Lassen (Advokat)
Thomas Mathiesen (Professor emeritus i rettssosiologi)
Odd Einar Dørum (Tidligere Jusitisminister)
Astri Aas-Hansen (Statssekretær i Justisdepartementet)

Møt opp for en fortreffelig debatt og en rettspolitisk aften!