Rettstrygghet for voldtektsutsatte i de nordiske landeneFoto/illustrasjon: Amnesty Internasjonal Norge

Rettstrygghet for voldtektsutsatte i de nordiske landene

bookmark

Svikter Norge voldtektsutsatte?

onsdag 3. april 2019, kl. 08:00 til kl. 09:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Amnesty International

Inngang: Gratis

Norge får ofte ros for å være et av verdens mest likestilte land, likevel er omfanget av kjønnsbasert voldt mot jenter og kvinner svært utbredt. Hver tiende kvinne opplever å bli utsatt for voldtekt en gang i løpet av livet. Likestillingen synes å ha stoppet opp på terskelen til soveromsdøren. Dette er det nordiske likestillingsparadokset.

Amnestys nye rapport vil dokumentere systematiske svakheter gjennom straffeprosesskjeden og dokumentere formelle og uformelle barrierer for rettferdighet for voldtektsutsatte, blant annet hvordan «voldtektsmyter» står i veien for rettsforfølgelse. Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til norske myndigheter, hvor det mest sentrale kravet er innføring av en samtykkebestemmelse i straffelovens voldtektsparagraf.

På dette frokostmøtet er det først og fremst kapittelet i rapporten som omhandler Norge som skal presenteres og diskuteres.

Kom og delta i denne viktige debatten om hvilke tiltak som må på plass for å forebygge, etterforske og straffeforfølge voldtekt i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Detaljert program:
kl. 8:00 Frokost med kaffe og rundstykker.
kl. 8:30 Velkommen og filmvisning ved John Peder Egenæs, Generalsekretær Amnesty International Norge.
kl. 8:35 Presentasjon av rapport: På tide med forandring! Rettstrygghet for voldtektsutsatte i Norge v/ Patricia Kaatee i Amnesty.
kl. 8:45 Innlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet.
kl. 8:55 Panelsamtale: Svikter Norge voldtektsutsatte?
kl. 9:25 Avslutning.