Rik på diskusjon?

bookmark

Norsk økonomisk offentlighet før og nå

onsdag 18. september 2019, kl. 14:15 til kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Stiftelsen bedriftshistorisk forskningsfond

Inngang: Gratis

Er det tilstrekkelig oppmerksomhet om økonomiske spørsmål i den norske offentligheten? Hva med de store nasjonale utfordringene knyttet til aldrende befolkning, oljeavhengighet og ulikhet? Har vi et mediemangfold som dekker både allmennhetens, akademias og næringslivets behov for variert økonomisk informasjon og debatt?

Arrangementet trekker historiske linjer og bringer sentrale aktører i norsk presse sammen til debatt.

 

Program: 

 • Velkommen – oppmøte og kaffe
 • Innledning
 • Morgenbladet – industrialismens avis i Norge
  Foredragsholder: Erik Rudeng
 • Lederkritikk og offentlighet i 1880-årenes Kongsberg
  Foredragsholder: Christine Myrvang
 • Den servile næringslivspressen
  Foredragsholder: Harald Eia
 • Den liberale internasjonale eliten og det marginaliserte Farmand
  Foredragsholder: Lars Thue
 • Norge sett utenfra
  Foredragsholder: Martin Sandbu
 • Paneldebatt ledet av Einar Lie
  Debattanter: Bjørgulv Braanen, Trine Eilertsen, Trygve Hegnar