Risikabel arbeidskraft?

bookmark

85.000 funksjonshemmede vil jobbe!

fredag 5. mai 2017, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Uloba – Independent Living Norge

Inngang: Gratis

Ingen regjering har klart å øke yrkesdeltakelsen til funksjonshemmede med lønnstilskudd og andre jobbstrategier. Tror politikerne på funksjonshemmede som reell arbeidskraft? Ser de verdien av økt utdanningsstøtte, personlig assistanse og funksjonsassistanse – og tør de
legge press på arbeidsgiverne?