Risikokapital

bookmark

Med næringsminister Monica Mæland

onsdag 4. desember 2013, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Innovasjon Norge

Inngang: Gratis

Hvordan kan kapital og finansielle virkemidler utløse mer innovasjon og verdiskaping i Norge? Mangel på kapital trekkes ofte fram som et problem for nystartede selskaper. Hva mener vår nye næringsminister Monica Mæland? Innovasjon Norge inviterer til debatt om behovet for risikokapital i norsk næringsliv, men et spesielt fokus på finansiering i tidlig fase.

Det er mange som hevder at mangel på kapital begrenser innovasjonsaktiviteten i det norske næringslivet, og det er mange som har sterke meninger om hvordan dette problemet løses. Vi har invitert næringsminister Monica Mæland til å presentere sine tanker og planer for tilgang til tidligfasekapital i norsk næringsliv. Hun vil treffe et knippe kjente investorer og gründere til debatt.

I panelet sitter:
Jens Ulltveit-Moe, Founder and CEO, Umoe AS, Katryn Baker, Partner, Reitan & Co, Rolf Assev, Partner, StartupLab Oslo og Anders Mjåseth, Founder MESH.

Sentrale spørsmål vil være:
1. Hvordan sikrer vi kapital til tidlig fase, der de gode ideene skapes, men risikoen er som høyest?
2. Hvordan sikrer vi en god arbeidsdeling mellom privat og offentlig kapital? Hva slags merverdi bringer institusjoner som Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og de offentlige investeringsfondene med seg?
3. Hva kan det offentlige gjøre for å få private investorer ned fra gjerdet? Skal Innovasjon Norge hjelpe forretningsengler, eller er dette noe markedet bør klare på egen hånd? Hva mener panelet om en Innovasjonsbørs i offentlig regi?
4. Hva slags kapital skal det offentlige tilføre? Tilskudd, lån eller egenkapital?

Møte fra kl. 8:00 til 09:30. Frokost fra kl 7:45.
Påmelding her