Robust-dagen 2016

bookmark

Samlivsbrudd – hva barn og unge vet

mandag 23. mai 2016, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Robust

Inngang: Billett

I møte med belastende livsvilkår er det forbausende å se hvilken handlekraft og oppfinnsomhet barn og unge kan oppvise. Robustdagen har blitt en årlig fagdag som søker å yte denne kompetansen rettferdighet. Barn og unges klokskap er en kjemperessurs i terapeutisk sammenheng som vi knapt kan bli gode nok til å utnytte.

Samlivsbrudd – hva barn og unge vet
Om å bo 2 steder. Om å måtte velge den ene forelderen framfor den andre. Om å brått måtte bo med en ny ”far”/”mor”/”søsken”. Om å kjenne foreldrenes konflikt på kroppen.

Den 23. mai vil 4 ungdommer selv fortelle om hvordan de har håndtert sine foreldres samlivsbrudd. De vil bli intervjuet av Allan Holmgren: Hvilke oppdagelser har de gjort? Hva har de lært? Hva har vært viktig for dem? Hvordan har de håndtert de vanskeligste aspektene? Hva har bruddet muliggjort? Hva har de lært om livet?

Todd May vil fra sitt filosofiske ståsted kommentere disse samtalene i lys av spørsmål som: Hva er kjærlighet? Er den rasjonell eller irrasjonell? Elsker vi mennesker eller deres kvaliteter? Kan kjærligheten til barn være beslektet med kjærligheten til en partner?

Om foredragsholderne:
Allan Holmgren. Psykolog. Professor ved Copenhagen Business School. Grunnlegger av DISPUK (www.dispuk.dk). Forfatter av boka Par i
terapi (2002) samt tallrike artikler om terapi, ledelse, veiledning, filosofi og organisasjonsutvikling.

Todd May. Filosof og professor ved Clemson University i USA. Forfatter av bl.a bøkene A significant Life: Human Meaning in a Silent Universe (2015) og Political Philosophy of Poststructuralistic Anarchism (1994). Tilknyttet journalistmagasinet CounterPunch. Fakultetsrådgiver for flere studentdrevne politiske organisasjoner.

Pris: kr. 500,-
Påmelding: brit.selvik@bymisjon.no

ROBUST drives i regi av Kirkens Bymisjon i Oslo og er et gratis forebyggende samtaletilbud for barn og unge i skolealder og deres familier som strever med konflikter eller problemer av ulik art. Robust legger gjensidig respektfullt samarbeid til grunn for menneskelig endring og utvikling. Robust holder til i Oslo, er by-omfattende og tilbyr samtaler uten krav om henvisning.