RØST: Klima

bookmark

Lansering av nytt RØST

mandag 21. januar 2008, kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Radikalt Økonominettverk

Inngang: Billett

Radikalt økonominettverk inviterer til lansering av ny utgave av vårt tidsskrift, RØST: Klima. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Dagens klima er lærebokeksempelet på et kollektivt gode, der alle vil ønske å være gratispassasjerer på at andre ikke slipper ut gasser som gir klimaendringer. Men markedet løser ikke problemet dersom det blir overlatt til seg selv. Et viktig spørsmål er derfor hvordan markedet kan reguleres på en best mulig måte. Har økonomifaget gode løsninger, i tillegg til en presis problembeskrivelse? Er faste utslippsmål og kvotehandel den beste måten å regulere utslipp på?Har de rike landene et etisk ansvar overfor fattige land som følge av store historiske klimagassutslipp? Finnes det en global og realistisk løsning på klimaproblemet, og i så fall hvordan skal vi realisere den? Hva bør Norges bidrag være ? Med RØST: Klima ønsker vi å belyse noen av de viktigste spørsmålene som klimautfordringen gir oss.

RØST er en skriftserie fra Radikalt økonominettverk. Nettverket har som målsetning å gjøre fagpersoner tilgjengelige for et bredt publikum, slik at vi kan levere kunnskap av høy kvalitet og utgjøre en motvekt til høyresidens økonomer.