Røtter og vinger. Et «matpakkeseminar» i Jon Lilletuns ånd

bookmark

Boklansering

torsdag 15. oktober 2015, kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Portal forlag

Inngang: Gratis

Den 23. oktober ville Jon Lilletun ha fylt 70 år. Denne boken er tilegnet han – et sjeldent varmt og engasjert menneske og en folkekjær politiker. Røtter og vinger inneholder totalt 46 artikler og kortere tekster fra mennesker i ulike posisjoner og ståsted i samfunn, politikk og akademia. Bokas mangfold avspeiler bredden i Jon Lilletuns samfunnsengasjement. Artiklene handler om etikk og menneskeverd, tro, livssyn og kulturarv, politikk og ideologi, danning og utdanning, samt noen aktuelle verdipolitiske utfordringer.

Program:
15.00: Velkommen. Presentasjon av «Røtter og vinger» v/red. Svein Helgesen
15.20: Knut Vollebæk, tidl. utenriksminister og leder av Tater-/romaniutvalget: «Menneskeverd og verdighet. Hva kan vi lære av sviket mot taterne/romanifolket?»
15.40: Elisabeth Eide, professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus: «Å se verden fra et annet sted. Møter med Den Andre.»
15.50: Wenche Fone, avd.leder for Utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp: «Bistand i en ny tid.»
16.00: Avslutning v/ Knut Arild Hareide, stortingsrepr. og leder av Kristelig Folkeparti:  «Det er den draumen…. Politikk med Jon Lilletuns fotavtrykk.»