RøverDebatt 2

Røverdebatt

bookmark

Ofres rettssikkerheten for å spare penger?

torsdag 17. februar 2022, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Røverradioen

Inngang: Digitalt - Gratis

Arrangementet strømmes på Facebook

Langt færre anker i straffesaker går til behandling i lagmannsretten enn før. RøverRadion møter stadig folk i fengslene som har fått en annen straff i andre rettsrunde enn i den første.

Hvorfor blir så mange anker avvist og kan det gå utover rettssikkerheten?

-Med dagens ankesilingssystem ville fetterens anke i Tengs-saken mest sannsynlig blitt nektet fremmet, sier Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen til Advokatbladet. Tengs’ fetter ble dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten.

Forsvarsadvokatene er viktige for å ivareta kriminelles rettigheter i kontakten med både politiet, domstolene og fengslene. Advokatforeningen aksjonerer nå blant annet fordi de mener satsene er for lave til at den jevne advokat kan gi klientene et godt tilbud.

Kaster vi som samfunn rettssikkerheten over bord for å spare penger?

RøverRadion tar livestreamdebatten!

I panelet:

Anders Løvlie, Professor – Institutt for offentlig rett
Marius Dietrichson, leder i Advokatforeningens forsvarergruppe TBA