Røverdebatt: Kvinner, kriminalitet og fengsel

bookmark

tirsdag 29. november 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Foreningen Røverhuset

Inngang: Gratis

Mange tenker kanskje på Orange is the New black, når man hører om kvinner som sitter i fengsel. Dette er ikke et riktig bilde av hvordan livet bak murene er for en kvinne. Kvinnelige innsatte er en liten gruppe og har ikke de samme mulighetene under soning, slik som mannlige innsatte. Men andelen kvinnelige fengselsinnsatte øker år for år. Men det forskes nesten ikke på kvinnelige innsatte i Norge. Er kvinnelige innsatte en glemt samfunnsgruppe? Er det fremdeles mange tabuer knyttet til denne gruppen?